Sara Hoy

Sara Hoy

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: sara.hoy@gih.se

Telefon: 08-120 53 847

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1224

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Mitt stora intresse ligger inom tvärvetenskapliga forskningsfält, från mikro- till makroperspektiv, där folkhälsa och idrottsvetenskap möts.

Sedan 2020 är jag doktorand inom ”Hjärnhälsa i skolan”-projektet där jag studerar implementering och promotion av fysisk aktivitet hos ungdomar i en skolkontext, utanför idrott och hälsa ämnet.

Under 2018–2020 har jag jobbat som forskningsassistent inom flertalet forskningsprojekt:

  • FitForAge som studerar yoga och konditionstränings effekt på äldres välmående, Karolinska Institutet 2020.
  • ”Fysisk aktivitet och hjärnhälsa" delprojekt 2 "Aktivitetsbaserade kontor - implementering och utvärdering av det aktivitetsbaserade kontoret”, GIH 2019–2020.
  • FitForChange som studerar yoga och konditionsträning för alkoholbrukssyndrom, Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet 2018.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Övrig information

Hälsa och rörelse har alltid varit ett intresse hos mig så länge jag kan minnas. Min bakgrund har jag inom dans och hästsport, men jag har alltid haft ett nyfiket sinne och velat testa på det mesta.

De senaste åren har jag framför allt ägnat mig åt yoga, både egen praktik och undervisning men även att studera ämnet från ett vetenskapligt perspektiv.

Mitt forskningsintresse och passion för yoga möts i populärvetenskapliga texter jag skriver i flera forum, bland annat boken "Yoga, vetenskap och fakta – därför fungerar det" publicerad av Bonnier Fakta.

Utbildningar (utöver akademiska) jag har är lic. PT samt yogalärare (E-RYT 500)

Information

Akademisk titel

BSc Public Health, MSc Sport Science

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Hälsolära

  • Praktiknära forskning