Staffan Hultgren

Staffan Hultgren

Högskoleadjunkt

E-post: staffan.hultgren@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 9

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Jag är pedagog och beteendevetare med speciell inriktning och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Att samtala med barn, förstår de vad vi säger. Hur skapar man intresse och motivation hos barn och ungdomar? Är det möjligt?

Boken "En beteendevetenskaplig betraktelse" (2008) presenterar beteendevetenskapliga grundprinciper med inriktning på fysisk aktivitet. Teorier och modeller med praktiska tillämpningar. Grundläggande teorier som är värdefulla vid samtal med barn och ungdomar där vuxna försöker förstå barn och ungdomar.

Jag är medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT, MI Nordic, Society of Behavioral Medicine, SBM, och Svensk Beteendemedicinsk förening, SBF.

Information

Akademisk titel

Idrottslärarexamen

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet