Sanna Nordin Bates

Sanna Nordin-Bates

Högskolelektor i idrott, inriktning idrottspsykologi

E-post: sanna.nordin-bates@gih.se

Telefon: 08-120 53 843

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1244

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag undervisar på tränarprogrammet, hälsopromotionsprogrammet, masterprogrammet, doktorandkurser och fristående kurser. Några av mina huvudsakliga kurser är:

 • Idrottspsykologi 2 (tillämpad idrottspsykologi för tränarprogrammet och specialidrottslärarprogrammet)
 • Idrottspsykologi 1 (för tränarprogrammet och som fristående kurs)
 • Talangutveckling och motivation (avancerad idrottspsykologi, för masterstudenter och som fristående kurs på avancerad nivå)

Jag handleder också självständiga arbeten på grund- och på avancerad nivå, samt är huvudhandledare för doktorand Charlotte Downing vars avhandling fokuserar på psykologiska aspekter på tidig specialisering ur ett motivationsteoretiskt perspektiv.

Teaching Interests
I teach on the coaching programme (tränarprogrammet), the health science programme (hälsopromotionsprogrammet), the MSc in sports science (masterprogrammet), PhD student courses, and on openly available modules (fristående kurser). My main modules are:

 • Applied Sport Psychology (for coaching students)
 • Introductory Sport Psychology (for coaching students and on open modules)
 • Talent Development and Motivation (for MSc students and as an open module)

I also supervise dissertations for BSc and MSc students, and supervise PhD student Charlotte Downing, whose thesis is focused on psychological aspects of early specialization from a self-determination theory perspective.

Min forskning fokuserar framförallt på perfektionism, och särskilt inom dans och andra estetiska aktiviteter (till exempel gymnastik). I tidigare och pågående projekt så har jag studerat hur perfektionism relaterar till en rad andra variabler inklusive:

 • motivation
 • ätstörningar
 • kreativitet
 • mentala föreställningar
 • tidig specialisering
 • ledarskapsbeteenden
 • självkänsla och självförtroende
 • prestationsångest

Innan jag fokuserade på perfektionism så skrev jag min avhandling (2002–2005) samt genomförde en post-doc period (2005–2008) fokuserade på mentala föreställningar (mental imagery) i dans, samt ett post-doc projekt (2008–2011) fokuserat på unga dansares talangutveckling.

Research Interests
My research is focused on perfectionism, especially in dance and other aesthetic populations (e.g., gymnastics). In my past and ongoing projects, I have studied how perfectionism is related to a wide range of variables, including:

 • motivation
 • disordered eating
 • creativity
 • imagery
 • early specialization
 • leadership
 • confidence
 • performance anxiety

For more information about these studies, please see my publications list below.

Before I honed in on perfectionism as a special interest, I completed my PhD (2002–2005) and one post-doc (2005–2008) in the area of imagery in dance, and a post-doc project (2008–2011) relating to dancers’ talent development.

Jag har ett etablerat samarbete med Kungliga Svenska Balettskolan, och samarbetar även med Stockholms Konstnärliga högskola (Institutionen för danspedagogik) samt Balettakademien. Jag har också regelbunden kontakt med, och har förmånen att få input och stöd från Gymnastikförbundet.

Några av mina internationella samarbetspartners är:

 • Gareth Jowett, Leeds Beckett University
 • Andrew Hill och Daniel Madigan, York St John University
 • Heidi Haraldsen, Oslo National Academy of the Arts
 • Lucie Clements, Chichester University
 • Jennifer Cumming, Birmingham University
 • Janet Karin, Australian Catholic University (tidigare Australian Ballet School)


Collaborations
I have an established and ongoing collaboration with the Royal Swedish Ballet School, and collaborate intermittently with the University of the Arts and the Ballet Academy. I am also in regular contact with, and benefit from input and support from, the Gymnastics Federation.

Some of my international research collaborators include:

 • Gareth Jowett, Leeds Beckett University
 • Andrew Hill and Daniel Madigan, York St John University
 • Heidi Haraldsen, Oslo National Academy of the Arts
 • Lucie Clements, Chichester University
 • Jennifer Cumming, Birmingham University
 • Janet Karin, Australian Catholic University (previously the Australian Ballet School)

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 88

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Information

Akademisk titel

Docent, Fil dr idrottsvetenskap - idrottspsykologi

Kompetensprofil

 • Idrottspsykologi

 • Mental träning

 • Rörelse och dans

 • Tillämpad idrottsvetenskap