Anna Tidén

Högskolelektor (delvis tjl)

E-post: anna.tiden@gih.se

Telefon: 070-248 40 32

Besöksadress: Lidingövägen 1

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

I min avhandling "Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering" studeras olika aspekter av barn och ungdomars rörelseförmåga, bland annat hur rörelseförmåga skrivs fram och bedöms i ämnet idrott och hälsa samt i tester och bedömningsverktyg.

I fokus är även hur innehållet i rörelsetester får konsekvenser för vem som anses ha eller inte ha en god rörelseförmåga.

Vidare studeras hur bedömd utvecklad respektive mindre utvecklad rörelseförmåga i 15-årsåldern är relaterad till smak och intresse för fysisk aktivitet nio år senare.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 29

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Tjänstledig deltid.

 • Högskoleadjunkt i idrottens metodik.
 • Undervisning i bollspel och friluftsliv, metodik ock didaktik, handledarutbildningar.
 • Portalföreståndare/studierektor och ansvarig för revideringen av tränarprogramet, 2001–2003.
 • Ingår i Skola–Idrott–Hälsa-studien sedan starten 2000.
 • Samordnare/koordinator på RF:s elitidrottscentrum på Riksidrottsförbundet, Bosön.
 • Ansvarig för RF:s elitidrottstöd till SF, regionala elitidrottscentrum och RF elitidrottcentrum, 2003–2005.
 • Idrottslärare, Idrott och hälsa, Komvux, Åsö vuxengymnasium Stockholm, 2001–2003.
 • Idrottslärare grund- och gymnasieskolor, 1985–1995, Stockholm.
 • Uppdrag i idrottsrörelsen inom praktik och teori. Barn- och ungdomsidrott, praktisk träningslära och träning, bollspel och bollspelsundervisning, ledar- och tränarskap samt friluftsliv.
 • Team Manager för damkronorna, ishockey, 2004–2005.
 • Ordförande Idrottshögskolans golfklubb.

Idrottsmeriter

Handboll på elitnivå, diverse lagbollspel, golf, skidåkning, ridning och friluftsliv.

Information

Akademisk titel

Fil dr i idrottsvetenskap, PhD

Kompetensprofil

 • Bollspel

 • Friluftsliv

 • Idrottsdidaktik

 • Idrottslära

 • Idrottspedagogik

 • Ledarskap

 • Lek

 • Tränarskap

 • Utbildningsvetenskap