Åse Strandbu

Gästprofessor

E-post: ase.strandbu@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 4409

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

    Information

    Akademisk titel

    Professor