Kristina Nokto

Huvudregistrator/arkivarie

E-post: kristina.nokto@gih.se

Telefon: 08-120 53 837

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1413

Tillhör: Förvaltning – Bibliotek, IKT, registratur och arkiv