Fredrik Tinmark

Projektforskare, Laboratorieinstruktör

E-post: fredrik.tinmark@gih.se

Telefon: 08-120 53 743

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4 och 1240

Tillhör: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Sektionen för laboratorier

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

I avhandlingen "Bimanual movement control: insights from golf ball striking" har jag studerat rörelsen hos golfare för att öka kunskapen om hur nervsystemet väljer rörelsestrategi i komplexa rörelser där antalet möjliga lösningar är stort. Mer specifikt studerades om biomekaniska faktorer som både kan förenkla kontrollen och minska variabiliteten i utförandet prioriterades.

Information

Akademisk titel

PhD

Kompetensprofil

  • Rörelselära