Emma Oljans

Högskolelektor i utbildningsvetenskap

E-post: emma.oljans@gih.se

Telefon: 08-120 53 772

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1360

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap