Bild på Kerstin Stenberg

Kerstin Stenberg

Högskoleadjunkt

E-post: kerstin.stenberg@gih.se

Telefon: 08-120 53 782

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 4409

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

 • Friluftsliv
 • Friluftshistoria
 • Didaktik
 • Ledarskap
 • Grupprocesser

 • Friluftsliv
 • Genus

Friluftsorganisationer

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 3

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

Fil mag

Kompetensprofil

 • Didaktik

 • Friluftsliv

 • Genus

 • Idrottsdidaktik

 • Idrottshistoria

 • Idrottspedagogik

 • Ledarskap

 • Praktiknära forskning