Bengt Larsson

Högskolelektor

E-post: bengt.larsson@gih.se

Telefon: 08-120 53 825

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1363

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 9

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

Fil dr i pedagogik

Kompetensprofil

  • Idrottspedagogik

  • Utbildningsvetenskap

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik