Josefin Englund

Högskolelektor

E-post: josefin.englund@gih.se

Telefon: 08-120 53 754

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1360

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag är disputerad historiker och arbetar som lektor i utbildningsvetenskap på GIH. Jag tillhör Institutionen för rörelse, kultur och samhälle och undervisar främst inom de utbildningsvetenskapliga kärnämnena.

Jag har tidigare arbetat som universitetslektor och forskare på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och som universitetslektor på Historiska institutionen vid Uppsala universitet, samt som projektledare i mediebranschen och förlagsvärlden. Min pedagogiska utbildning har jag från Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Mitt forskningsområde är nittonhundratal, könideal, genus, klass, livspartnerrelationer, sexualitet, hälsa, kropp, välfärdsstat, vardagsliv, arbetsdelning, fritid och presshistoria.

Min avhandling handlade om könsideal i svenska kontaktannonser under perioden 1890–1980. Jag deltar sedan 2020 i forskningsprojektet "Svensk sexualundervisning 1882–2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv2" på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Jag är medlem i forskningsgruppen Uppsala Studies of History and Education, SHED, och Det nationella utbildningshistoriska nätverket samt Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Jag föreläser och gör intervjuer om min forskning i en rad medier, allt från Nyhetsmorgon och Morgonstudion i TV, till radioframträdanden och artiklar i tidningar.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 7

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

 • Doktorsexamen i historia 2018, Uppsala universitet.
 • Fil.mag. historia, Uppsala universitet.
 • Projektledarutbildning, Stockholms universitet.
 • Förlagsredaktörsutbildning, Stockholms universitet.
 • Fil.kand. Kulturvetarlinjen, Stockholms universitet.
 • Medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet.
 • Lärarprogrammet, Musikhögskolan, Göteborgs universitet.

Information

Akademisk titel

Fil dr i historia

Kompetensprofil

 • Genus

 • Idrottshistoria

 • Utbildningsvetenskap

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik