Martin René

Högskoleadjunkt

E-post: martin.rene@gih.se

Telefon: 08-120 53 722

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 3215

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa