Nina Vettergren

HR-specialist (tjl)

E-post: nina.vettergren@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Tillhör: Förvaltning – HR och ekonomi

Information

Akademisk titel

Fil kand i psykologi, examen från personalvetarprogrammet