Greta Wiklund Lind

Greta Wiklund Lind

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: greta.wiklund.lind@gih.se

Telefon: 08-120 53 854

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Mitt forskningsintresse berör barns syn på meningsfull rörelse. Jag är även intresserad av mångfaldsfrågor och inkluderande lärmiljöer.

Jag ingår i forskargruppen i projektet "Hand in Hand: Empowering teachers" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2021–2024) som är ett tre-årigt Erasmus+-projekt som involverar sju olika länder i Europa. Förutom Sverige ingår Slovenien, Kroatien, Tyskland, Danmark, Portugal och Österrike i samarbetet. Mittuniversitetet (MIUN) ansvarar för del som berör ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle.

I projektet riktas fokus på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som präglas av mångfald. Projektet bygger på lärdomar från det avslutade projektet "Hand in Hand: Social and emotional skills for tolerant and non-discriminative societies" som genomfördes 2015–2018.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

  Övrig information

  Konferensbidrag

  ECER 2021

  ECER 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Conference cancelled))

  Veldin, M., Kozina, A., Wiklund Lind, G., Odak, I., & Vieluf, S. (2020, August 24-28). Being Mindful Predicts Experiencing Less Emotional Problems in School Staff: A Study in Three EU Countries [Conference session]. ECER Conference: Educational Research (Re)connecting Communities, Glasgow, Scotland.

  ECER 2019

  Populärvetenskapliga arbeten