Astrid Hultin Svensk

Astrid Hultin Svensk

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: astrid.hultin-svensk@gih.se

Telefon: 08-120 53 775

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Mina intresseområden ligger inom idrottspolitik, sociologi samt pedagogik.

  Övrig information

  Jag har genom åren haft diverse tränar- och ledaruppdrag, framför allt inom simning.

  Kommer senast från Svenska Budo & Kampsportsförbundet, där jag arbetat som projektledare för Demokratiidrott, ett projekt om föreningsdemokrati och inkludering.

  Sitter i styrelsen i en ideell förening som verkar för att främja det lokala civilsamhället i Bollnäs Kommun.

  Information

  Akademisk titel

  Fil kand pedagogik, master i idrottsvetenskap

  Kompetensprofil

  • Idrottspedagogik

  • Sport management

  • Utbildningsvetenskap

  • Idrottssociologi