Astrid Hultin Svensk

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: astrid.hultin-svensk@gih.se

Telefon: 08-120 53 775

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning, undervisning och samverkan.

Mitt avhandlingsprojekt ”Barns vänskapande i en tid av medialisering” syftar till att med hjälp av etnografiska metoder undersöka barns vänskapsrelationer i vardagen, med särskilt fokus på skola, föreningsidrott och sociala medier. Mer specifikt avser projektet att genom att anlägga ett barnperspektiv synliggöra vad barn i mellanstadieåldern anser är vänskap, hur vänskap sker och vilka betydelser vänskap har för barn i en tid av ökad medialisering.

Vägledande frågor initialt är:

  • Vad är vänskap?
  • Hur sker vänskapande?
  • Vad påverkar vänskapande?

Mina intresseområden ligger inom idrottspolitik, sociologi samt pedagogik.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Undervisar främst inom idrottslära med särskilt fokus på simning samt handledning av
studentuppsatser.

Är en av nio doktorander vid Forskarskolan: Skola, sport och skärm, som är ett samarbete
mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Uppsala Universitet och Södertörns högskola.

Visar 1 - 3 av 250

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Jag har genom åren haft diverse tränar- och ledaruppdrag, framför allt inom simning.

Kommer senast från Svenska Budo & Kampsportsförbundet, där jag arbetat som projektledare för Demokratiidrott, ett projekt om föreningsdemokrati och inkludering.

Sitter i styrelsen i en ideell förening som verkar för att främja det lokala civilsamhället i Bollnäs Kommun.

Information

Akademisk titel

Fil kand pedagogik, master i idrottsvetenskap

Kompetensprofil

  • Idrottspedagogik

  • Sport management

  • Utbildningsvetenskap

  • Idrottssociologi

  • Praktiknära forskning