Bild på Isak Lidström

Isak Lidström

Högskolelektor

E-post: isak.lidstrom@gih.se

Telefon: 08-564 70 165

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 4409

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Min undervisning rör främst idrottshistoria och idrotten som samhällsföreteelse.

Mina forskningsintressen har främst rört samisk idrottshistoria och etniska minoriteters idrottshistoria i en bredare bemärkelse. Ett annat forskningsintresse handlar om bollspelens tidigmoderna historia i Sverige.

Jag har skrivit populärhistoriska böcker med idrottshistorisk och annan historisk tematik. Här kan nämnas "Zorn, kyrkloppen och idrottsrörelsen (2015) och "Heja Persson!" (2017). Den senaste boken avviker emellertid från den idrottshistoriska produktionen: "De sista bödlarna – berättelsen om en yrkeskårs upplösning" (2023).

Är även verksam som kulturskribent, bland annat genom ett antal idrottshistoriska essäer i Svenska Dagbladet (Under strecket).

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 39

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

Fil dr i Idrottsvetenskap

Kompetensprofil

  • Bollspel

  • Idrottshistoria

  • Idrottssociologi

  • Ledarskap

  • Sport management