Tobias Björn

Högskoleadjunkt

E-post: tobias.bjorn@gih.se

Telefon: 08-120 53 810

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 3215

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa

Information

Akademisk titel

Fil kand i idrottsvetenskap