Daniel Buller

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: daniel.buller@gih.se

Telefon: 08-120 53 898

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning och forskning.

  • Ledarskap
  • Idrott och samhälle
  • Idrottssociologi
  • Idrott och organisation

  • Ungdomars syn på fysisk aktivitet
  • Digitaliseringens och medialiseringens betydelse för fysisk aktivitet

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

    Övrig information

    • Utbildare hos Friskis & Svettis