Daniel Buller

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: daniel.buller@gih.se

Telefon: 08-120 53 898

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning och forskning.

  • Ledarskap
  • Idrott och samhälle
  • Idrottssociologi
  • Idrott och organisation

Den blivande doktorsavhandlingen avser att undersöka hur och varför ungdomar i 15-åringar deltar i och hur de uppfattar kroppsövningskultur. Studien avser också att undersöka digitala teknologiers och socioekonomiska faktorers kontextuella betydelse för ungdomars deltagande. Avhandlingen syftar till att skapa större förståelse för hur ungdomar agerar och själva reflekterar kring dessa frågor.

Avhandlingen kommer att bestå av två delstudier: en intervjustudie som planeras att genomföras under hösten 2023 samt en större enkätstudie som planeras att genomföras under våren 2024.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Övrig information

  • Utbildare hos Friskis & Svettis

Information

Akademisk titel

Fil mag

Kompetensprofil

  • Ledarskap

  • Sport management

  • Idrottssociologi

  • Utbildningsvetenskap

  • Tränarskap