Lisa-Marie Larisch

Lisa-Marie Larisch

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: lisa-marie.larisch@gih.se

Telefon: 072-247 80 50

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1224

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för master- och forskarutbildning

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Syftet med mitt doktorandprojekt är att under 24 timmar studera sambanden rörelsebeteende och mental hälsa bland kontorsanställda. Centralt i min avhandling är ett stort kluster randomiserat kontrollerat försök bland kontorsanställda som syftar till att förbättra rörelsebeteende och mental hälsa.

Resultaten av denna forskning kommer att ha konsekvenser för personal inom företagshälsovård, arbetsgivare och beslutsfattare som är intresserade av främja psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Resultaten ska hjälpa företagen att skapa hälsofrämjande arbetsmiljöer som minskar risken för mental ohälsa.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 9

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

  • Bachelor i fysioterapi, University of Applied Sciences Vienna.
  • Master i Public Health, École des Hautes Études en Santé Publique, Sorbonne Paris Cité.

Information

Akademisk titel

Master i Public Health, Sjukgymnast

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Hälsolära

  • Mätmetoder