Lisa-Marie Larisch

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: lisa-marie.larisch@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1224

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för master- och forskarutbildning

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Målet med mitt doktorandprojekt är att bättre förstå de olika sammanhangen och verkningsmekanismerna mellan fysisk aktivitet och stillasittande å ena sidan, och mental hälsa å andra sidan. Vi kommer titta på aktivitetsmönster som inkluderar faktorer som frekvens, intensitet och typ av fysisk aktivitet.

En interventionsstudie kommer vara del av mitt projekt. Där kommer vi titta på hur vi kan bäst stödja kontorspersonal med att utveckla hälsofrämjande vanor inom fysisk aktivitet och stillasittande.

Resultaten ska hjälpa företagen att skapa hälsofrämjande arbetsmiljöer som minskar risken för mental ohälsa.

Övrig information

  • Bachelor i fysioterapi, University of Applied Sciences Vienna.
  • Master i Public Health, École des Hautes Études en Santé Publique, Sorbonne Paris Cité.

Information

Akademisk titel

Master i Public Health, Sjukgymnast

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Hälsolära

  • Idrottspsykologi

  • Praktiknära forskning

  • Idrottssociologi