Sanne Sejlert

Högskoleadjunkt (tjl)

E-post: sanne.sejlert@gih.se

Telefon: 08-120 53 835

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 2221

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa

Senaste publikationer

Visar 1 av 1

Visa publikationerna i DiVA