Bild på John Berg

John Berg

Högskolelektor

E-post: john.berg@gih.se

Telefon: 08-120 537 21

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1362

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning och forskning.

Mina undervisningsintressen finns inom idrotten som samhällsföreteelse, vilket dels inkluderar historiska perspektiv på idrottens utveckling över tid, dels tangerar teman som professionalisering, akademisering och genusfrågor i en mer samtida kontext.

Utöver detta undervisar jag gärna inom vetenskapsteori och vetenskaplig metod, samt handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Jag disputerade 2022 på en avhandling om den svenska idrottens kulturarv, i vilken jag undersökte hur svenska idrottsmuseer gestaltar idrottshistoria utifrån perspektiv som klass, genus, nation och generation.

Jag har efter disputation stannat kvar inom kulturarvsfältet och publicerat ny forskning. Bland annat har jag studerat maktförhållanden i samband med inrättandet av ett ishockeymuseum i Örnsköldsvik, samt gjort en fördjupad insats att för att beskriva och analysera den svenska idrottens hantering av kulturarvet ur ett historiskt perspektiv.

För närvarande forskar jag inom forskningssammanslutningen Mistra Sports and Outdoors, där jag bedriver ett projekt som undersöker förutsättningarna för att hantera idrottens kulturarv på ett ekologiskt hållbart sätt.

Läs mer här: https://www.mistrasportandoutdoors.se/en/ Länk till annan webbplats.

Andra forskningsintressen finns inom exempelvis ishockey, där jag tidigare forskat om professionaliseringen av ishockeyns materialförvaltare och just nu driver ett projekt om svensk damishockey ur ett modernhistoriskt perspektiv.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 7

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

Fil.dr i historia och historiedidaktik

Kompetensprofil

  • Idrottshistoria

  • Sport management

  • Utbildningsvetenskap

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

  • Didaktik

  • Genus

  • Miljö