Susanne Johansson

Susanne Johansson

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning Sport Management

E-post: susanne.johansson@gih.se

Telefon: 08-120 53 866

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1364

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag undervisar framför allt på Sport management-programmet, men också på lärar- och tränarprogrammet inom följande områden:

 • Vetenskapsteori
 • Vetenskaplig metod
 • Etik inom forskning och idrott
 • Idrottssociologi
 • Social hållbarhet inom idrotten
 • Idrottens organisation och ledarskap
 • Idrott och medier

Utöver min undervisning på GIH föreläser jag i och utanför den akademiska världen på teman som berör mitt forskningsområde.

Jag forskar om sexuella övergrepp och trakasserier inom idrotten. Jag forskar också om tränar-aktiv-relationen med dess speciella makt, förtroende och beroendedynamik.

Min doktorsavhandling inkluderade den första svenska studien om förekomst av sexuella övergrepp och trakasserier inom svensk idrott. Den inkluderade även en fördjupningsstudie om elitidrottande kvinnors erfarenheter av sexuella tränar-aktivrelationer.

Jag forskar även om idrottens åtgärder för en trygg, socialt hållbar idrott. Jag undersöker idrottens gråzoner och tystnadskultur som tenderar att komplicera praktiska åtgärder. Genom att överbrygga avståndet mellan forskning, policy och praktik vill jag bidra till en tryggare idrott.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Samverkar med idrottsrörelsen i Sverige, deltar i forskningssamarbeten samt med andra uppdrag och aktörer.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 19

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Idrottsbakgrund inom ridsport som barn och sedan kampsport. Livslång kärlek till styrketräning. Tävlat på elitnivå i styrkelyft 2011–2014, SM-guld 2013.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Information

Akademisk titel

Fil dr idrottsvetenskap, Fil mag sociologi

Kompetensprofil

 • Etik

 • Idrottspsykologi

 • Idrottssociologi

 • Ledarskap

 • Sport management

 • Statistiska/pedagogiska mätmetoder

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik