Emil Bojsen-Møller

affilierad forskare

E-post: emil.bojsen.moller@gih.se

Telefon: 08-120 53 746

Besöksadress: Lidingövägen 1

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för master- och forskarutbildning

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Jag är intresserad av hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet och stillasittande. I mitt doktorandprojekt försöker jag att klarlägga hur kognitiva funktioner och hjärnans förmåga att anpassa sig till erfarenheter genom att ändra struktur och funktion, neuroplasticitet, påverkas av olika rörelsemönster.

Första studien är en tvärsnittsstudie som undersöker sambandet mellan objektivt mätt fysisk aktivitetsmönster och kognitiva funktioner hos kontorsmedarbetare.

Andra studien är en randomiserad interventionsstudie där vi undersöker hur neuroplasticitet, mätt med transkraniell magnetstimulering (TMS), påverkas av långa perioder av stillasittande.

I en tredje studie undersöker vi effekten av en intervention, utvecklad för att bäst att stödja kontorsmedarbetare med att utveckla ett hälsofrämjande beteende. Dessutom tittar vi på hur ändringar i beteende är kopplat till kognitiva funktioner.

Mitt doktorandprojekt kommer att bidra till förståelsen av hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar hjärnan. Dessutom kommer resultaten att kunna hjälpa företag och HR-avdelningar att skapa en hållbar arbetsmiljö där rörelse implementeras på ett sätt som gynnar hjärnhälsan.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 14

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Foto: Thomas Carlgren

Information

Akademisk titel

Fil dr, master i humanfysiologi, bachelor i idrottsvetenskap

Kompetensprofil

  • Fysiologi

  • Mätmetoder

  • Träningslära