Emma Forsén Mantilla

Högskolelektor

E-post: emma.forsen.mantilla@gih.se

Telefon: 073-654 32 54

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1243

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag undervisar gärna om ätstörningar och annan psykisk ohälsa både i allmänhet och inom idrottssammanhang; vad det är, hur vi kan arbeta förebyggande och hur vi kan bemöta och behandla individer som är drabbade. Jag undervisar också gärna om metoder såsom kognitiv beteendeterapi, klientcentrerad psykoterapi, motiverande samtal och interpersonell psykoterapi som är hjälpsamma vid arbete med personer som av olika anledningar behöver göra förändringar i sina liv.

Jag är också intresserad av psykologiska processer och mekanismer såsom emotionsreglering, självbild, impulsivitet, tvångsmässighet och anknytning och undervisar därför också gärna om detta.

Jag är legitimerad psykolog och min forskning har ofta fokuserat kopplingen mellan psykologiska mekanismer såsom självbild, anknytning och interpersonella relationer och ätstörning. Jag har också arbetat med olika typer av preventiva insatser för individer med förhöjd risk att drabbas av ätstörning och annan psykisk ohälsa, samt för tränare och ledare inom motions- och föreningsidrott. Jag har ett särskilt intresse för tvångsmässig träning vid ätstörningsproblematik och ätstörning inom idrotten.

Jag är projektledare för en klinisk behandlingsstudie där vi utvärderar ett KBT-program (the compuLsive Exercise Activity theraPy – LEAP) med syfte att behandla tvångsmässig träning. Jag har också arbetat med The Eating Disorders Genetic Initiative – EDGI, en studie som syftar till att bättre förstå hur gener och miljömässiga faktorer påverkar risken att drabbas av ätstörning.

Jag samarbetar med flera internationella forskargrupper (vid Warwick University, University of North Carolina, University of Wisconsin med flera) och svenska forskargrupper (vid Karolinska Institutet, Örebros Universitet, Mittuniversitet med flera).

I den behandlingsstudie som jag ansvarar för samarbetar vi med fem ätstörningsenheter på olika platser i Sverige. Jag har också haft samarbeten med Riksidrottsförbundet, Skidförbundet, SATS Sportsclub och andra aktörer inom tränings- och idrottssammanhang.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 20

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

PhD

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Hälsolära

  • Idrottspsykologi

  • Mätmetoder

  • Praktiknära forskning

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik