Linnea Eriksson

Projektassistent

E-post: linnea.eriksson@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1221

Tillhör: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Sektionen för laboratorier