Carolina Lunde

Projektforskare

E-post: carolina.lunde@gih.se

Telefon: 08-120 53 796

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 4408

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning och forskning.

Jag undervisar inom psykologi vid GU, med huvudsakligt fokus inom utvecklingspsykologi. Jag undervisar och handleder på alla nivåer (från grund- till forskarutbildning) och på olika kurser och program (till exempel psykologprogrammet och lärarprogrammet).

Jag har även ett intresse för högskolepedagogiska frågor, särskilt i relation till studenters hälsa.

Brett definierat ligger mina forskningsintressen nära olika samtidsrelevanta frågor som är viktiga för barns och ungas psykologiska utveckling. Vid GIH arbetar jag som projektforskare i projektet om "Hjärnhälsa i skolan", där bland annat skolors förutsättningar att främja barns fysiska aktivitet studeras.

Jag driver också ett pågående forskningprojekt, med finansiering från Centrum för Idrottsforskning, där sambanden mellan barns kroppsuppfattning, motivation och det första betyget i ämnet idrott och hälsa studeras. Projektet bygger på uppföljande design och följer drygt 500 barn genom årskurs 6.

Övriga forskningsområden inkluderar barn och ungas kamratrelationer, ungas relation till kroppen, trakasserier i skolan, sexuella beteenden på nätet samt onlinerelaterade sexuella övergrepp.

Övrig information

Docent i psykologi. Är även verksam som universitetslektor med uppdrag som studierektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Information

Akademisk titel

Fil dr, docent i psykologi

Kompetensprofil

  • Genus

  • Idrottspsykologi

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik