Kristina Larsson

E-post: kristina.larsson@gih.se

Telefon: 08-120 54 693 407

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1243

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap