Izabela Seger

Extern doktorand

E-post: izabela.seger@jarfalla.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1215

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för master- och forskarutbildning

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Det övergripande syftet med hela forskningsprojektet är att utvärdera, via en skolintervention med elever 13–14 år, effekterna av extra rörelse på styrka i olika muskelgrupper, kondition, hälsa och skolbetyg. Lärarnas betygsättningspraktik ska studeras utifrån den utökade träningen och den nya läroplanen (Lgr 22).

Vidare är målsättningen att undersöka möjligheter till att ta fram en hållbar modell för extra rörelse under skoldagen inom ramen för skolans uppdrag kring daglig rörelse.

Frågeställningar som ligger till grund för det övergripande forskningsprojektet är:

  • Hur utvecklas elevernas fysiska förmåga i samband med extra fysisk aktivitet?
  • Hur påverkar extra fysisk aktivitet skolbetyget i svenska, engelska, matematik samt idrott och hälsa?
  • Vilken effekt har extra fysisk aktivitet på elevernas hälsa/välmående?
  • Hur påverkar extra rörelser idrottslärarnas bedömning och betygsättning, exempelvis av elevernas möjligheter att nå stipulerade betygskriterier?
  • Hur kan en hållbar modell för ökad rörelse under skoldagen utformas baserat på resultaten i dessa praktiknära forskningsprojekt?

Hypotesen är att extra fysisk aktivitet under skoldagen resulterar i förbättrad aerob kondition, muskelstyrka, skolbetyg och hälsa.

Studie 1 – Intervention

I studien kommer 400 elever att delta. Hälften av dem genomför extra fysisk aktivitet med fokus på styrketräning, utöver skolans ordinarie idrottsundervisning. Interventionsgruppen kommer ha vanliga idrottslektioner och utöver dessa schemaläggs ytterligare en veckodag med cirka 40 minuters rörelsepass som leds av idrottslärare. Dessa pass innefattar fysiska aspekter med framför allt styrka, men även spänst, rörlighet, balans och koordination, samt samtal om vikten av att röra på sig.

Rörelsepassen, som erbjuds under ordinarie skoldagen, kräver minimalt med utrustning. De bedrivs inomhus såväl som utomhus och kräver inget ombyte. Att det just är idrottslärare som bedriver den extra ledarledda fysiska aktiviteten är av vikt, då det har visats att hög kompetens inom området kan ha en speciellt positiv effekt. En kontrollgrupp med cirka 200 elever från tre närliggande skolor kommer ingå i studien och dessa får ingen extra fysisk aktivitet.

Studie 2 – Intervjuer

Fyra idrottslärare som ansvarar för extra rörelse kommer att intervjuas. Frågor kommer fokusera på hur extra fysisk aktivitet påverkar lärarnas bedömning och betygsättning, exempelvis av elevernas möjligheter att nå stipulerade betygskriterier? Lärare kommer även ha möjlighet att framföra sina tankar, reflektioner och åsikter om projektet och hur en hållbar modell för mer rörelse under skoldagen skulle kunna utformas.

 

Information

Akademisk titel

Fil lic

Kompetensprofil

  • Anpassad fysisk aktivitet

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Idrottsdidaktik

  • Praktiknära forskning