Marie Ohlsson

Projektforskare

E-post: Marie.ohlsson@gih.se

Telefon: 08-120 53 756

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1343

Tillhör: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Sektionen för laboratorier

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Undervisningsmässigt är mitt intresse liknande som mitt forskningsintresse fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionsnedsättning, samt parasport. Utöver detta biomekanik, mekanik och beräkningar.

Jag är intresserad av fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning behöver i många fall en anpassning för att kunna vara aktiv på skoltid, fritid och inom idrottsrörelsen. De anpassningar som behövs är olika beroende på typen av funktionsnedsättning.

En person med fysisk funktionsnedsättning är ofta i behov av bra utrustning med en person med intellektuell funktionsnedsättning är ofta i behov av personellt och pedagogiskt stöd. Mitt forskningsintresse består av att öka förutsättningarna för ett mer jämlikt och rättvist deltagande i idrott och ett aktivt liv.

Idrottsrörelsen, företag, offentliga organisationer som vård, skola och omsorg på både kommunal, regional och nationell nivå.

Övrig information

Tränare för barn och ungdomar inom orientering och längdskidor.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 35

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

PhD

Kompetensprofil

  • Anpassad fysisk aktivitet

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Parasport

  • Rörelselära