Saga Blomberg

Vikarierande högskoleadjunkt

E-post: saga.blomberg@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap

Information

Akademisk titel

Rytmikpedagog