Karin Redelius

Karin Redelius

Professor, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

E-post: karin.redelius@gih.se

Telefon: 08-120 53 832

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1339

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Ett av mina forskningsintressen rör den organiserade barn- och ungdomsidrotten och dess utformning i relation till centrala styrdokument, särskilt barnkonventionen. Enkelt uttryckt handlar det om hur unga påverkas och vad de lär sig av att hålla på med idrott beroende på hur verksamheten är utformad.

Under de senaste åren har jag bedrivit studier om ungas delaktighet och inflytande i idrott, förekomsten av så kallade tidiga elitsatsningar samt om ungas upplevelser av selektionsprocesser. Ytterligare områden jag intresserar mig för rör kommersialiseringstrender i barn- och ungdomsidrott.

Ett annat forskningsintresse är skolämnet idrott och hälsa, med särskilt fokus på betygsättning och bedömning. De projekt jag bedrivit har främst handlat om elevers syn på lärares bedömningspraktik och vad elever tror är viktigt för att få ett högt betyg i idrott och hälsa.

Jag är vetenskaplig ledare för en forskningsgrupp som bedriver idrottspedagogisk forskning (PIF-gruppen). I den ingår doktorander och seniora forskare, och fokus riktas mot frågor som rör såväl skolämnet idrott och hälsa som den organiserade barn- och ungdomsidrotten. Sedan gruppen bildades av Lars-Magnus Engström i slutet av 1980-talet har cirka 25 doktorsavhandlingar producerats av medlemmar i gruppen.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 126

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Idrottsmeriter

  • Bandy, spel i damallsvenskan 1976–1997.
  • Spel i svenska damlandslaget 1984–1994.
  • ”Stor tjej”, nr 13, i svensk dambandy, 1994.
  • Svensk mästare 1980,-81,-83.
  • Fotboll, spel i division 2 1976–1980.
  • Handboll, spel i div 3 1977–1979.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Information

Akademisk titel

Professor i pedagogik, inriktning idrottens påverkans- och lärprocesser

Kompetensprofil

  • Idrottspedagogik

  • Ledarskap

  • Didaktik

  • Praktiknära forskning