Isabell Hertzberg

Högskoleadjunkt

E-post: isabell.hertzberg@gih.se

Telefon: 08-120 53 829

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 2218

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management