ForskningsgruppIdrottsprestation och träning – forskning & innovationsmiljö, Stockholm, SPERIC-S

SPERIC-S är en tvärvetenskaplig forsknings-, innovations- och utbildningsmiljö kring träning, hälsa och prestationsutveckling. Vi studerar idrottsprestation och träning för att kunna omsätta kunskap till prestationsoptimering, hälsopromotion och innovationer.

Här kan du se alla publikationer från forskningsgruppen för idrottsprestation och träning.

Läs mer om vår forskningsgrupp, syfte och forskningsämne samt om våra samarbetspartners och finansiärer.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt.

SyfteEtt hållbart idrottande

Det är vår ambition att bedriva forskning och samverkan i nära samarbete med idrotten och näringslivet så att ny kunskap snabbt delas, till nytta för alla.

Vi undersöker risk- och friskfaktorer för hållbart idrottande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv samt utvärderar åtgärder för hur hållbar idrott kan främjas.

Vi vill förstå detaljerna om hur kroppen påverkas av träning för att kunna omsätta kunskapen till prestationsoptimering och hälsopromotion.

Vi vill vara med och skapa innovationer som stödjer våra elitidrottare och underlätta vardagen för motionären. Forskningen syftar även till att förstå och utveckla ledarskap inom idrott där både prestationer och hållbarhet är i fokus.

Vi vill förstå hela kedjan, från molekyl till människa, och har kompetensen, miljön och passionen att göra det.

  

Våra forskareForskningsledare

  • Prefekt för institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

    sofia.brorsson@gih.se

    08-120 53 865