Forskningsprojekt

Nedan kan du läsa om de forskningsprojekt som bedrivs av forskningsgruppen för idrottsprestation och träning – forskning & innovationsmiljö Stockholm - SPERICS.

Våra projekt

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om det projekt du är intresserad av. Klickar du på ansvarig forskare kommer du till deras profilsida där du kan läsa mer om deras intressen inom forskning och se publikationer.

Projekt

Projektnamn

Ansvarig forskare

Användning av muskelfibersammansättning för att identifiera tidiga processer i insulinresistens

Abram Katz

Användning av xenotransfusion för att utvärdera effekterna av träning på multipel skleros

Abram Katz

Svenska Parasport Akademin – En utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott

Anna Bjerkefors and Yves Vanlandewijck

Utveckling av ett multifunktionellt båltest för sittande Paralympiska idrotter

Anna Bjerkefors and Yves Vanlandewijck

Aktivitetspauser för hjärnhälsa hos rullstolsbrukare

Anna Bjerkefors

Riksidrottsuniversitet med dubbla karriärer

Dan Wiorek

GLIMPSE (Glukoskontroll, Immunförsvar, Mitokondrier, Prestation och Sömn hos Elitidrottare)

Filip Larsen

Hälsoeffekter av broccoligroddar

Filip Larsen

Förbättrade träningsanpassningar av Nrf2-aktivering

Filip Larsen

Adaptiv träning

Filip Larsen

Validering och tillämpning av metodik för effekt och kraftmätning i sprint kajakpaddling på elitnivå

Hans Rosdahl

Validitet och reliabilitet vid bestämning av syreupptagning med Vyntus CPX Metabolic Cart

Hans Rosdahl

Kombinationsträning för vältränade lagidrottare

Henrik Petré

Utforska hållbart ledarskap inom elitidrotten genom self-compassion

Karin Hägglund

Kulturell och organisatorisk utveckling av distansutbildning vid GIH - KOD projektet

Kerstin Hamrin and Eva Fors

Högskolepedagogik i humanbiologiundervisning

Kerstin Hamrin and Eva Fors

Knäbiomekanik och idrott, med fokus på progression i rehabilitering och återgång till idrott efter knäskada

Jonas Enqvist

Tester av fysisk förmåga räddningstjänsten

Lasse ten Siethoff

Betydelsen av laktat för den molekylära regleringen av muskulära anpassningar till träning

Marcus Moberg

Laktat – en multifunktionell signalmolekyl med betydande implikationer för hälsan

Marcus Moberg

Inverkan av hypoxi på det molekylära svaret på styrketräning

Marcus Moberg

Träningens neurofysiologi – molekylär reglering av BDNF produktion

Marcus Moberg

Samspel mellan muskler och hjärnan för den molekylära regleringen av neuroplasticitet

Marcus Moberg

Effekten av styrke- och konditionsträningens ordningsföljd på utvecklingen av maximal styrka och explosivitet hos lagidrottare på elitnivå.

Niklas Psilander

Effekten av vila efter hård konditionsträning på maximal styrka och explosivitet hos kvinnliga, elitaktiva hockeyspelare.

Niklas Psilander

Effekten av en hälseneruptur på mängden cellkärnor i vadmuskulaturen

Niklas Psilander

Molekylära bevis för att människan har ett muskelminne efter styrketräning.

Niklas Psilander

Molekylära mekanismer bakom anabol resistens vid sarkopen fetma

Oscar Horwath

HEInnovaSport – innovations- och entreprenörskap inom idrott

Sofia Brorsson

Molekylära mekanismer för muskeltillväxt i snabba och långsamma muskelfibrer hos unga och gamla

Sebastian Edman

Snabba muskelfibrer har en snabb men ineffektiv mitokondriepopulation

Sebastian Edman

Energiåtervinningsprotokoll för potentiell användning av World Athletics i reglering av skorna

Toni Arndt

Löparnas individuella egenskaper och hur de påverkar prestation av AFT skorna

Toni Arndt

Ett års longitudinell uppföljning av motionärers användning av olika skomodeller och potentiella effekter av AFT skor

Toni Arndt

Vadmuskelfunktion i personer med spasticitet

Toni Arndt

Intern dynamik i hälsenan under löpning med minimalistiska skor

Toni Arndt

Beräkning av belastning i knästrukturer genom biomekanisk modellering som verktyg I beslut om återgång till idrott för elit alpina skidåkare

Toni Arndt

Hur kan kognitivt och fysiskt stridsvärde bibehållas under stressiga och fysiskt tunga militära övningar? GIH FoT Idrottsmedicin-gruppen

Örjan Ekblom

Karolinska fotbollsskadekohorten, KIC-studien

Ulrika Tranaeus

Klättrares longitudinella attityd till skador, mental hälsa och beteenden

Ulrika Tranaeus

Hållbar idrottsmiljö för idrottare

Ulrika Tranaeus

Övergång från ung och talangfull till vuxen elitidrottare inom friidrott

Ulrika Tranaeus

Psykosociala faktorer under idrottsskaderehabliteringens olika faser, Systematisk översiktsartikel

Ulrika Tranaeus

Från risk till återgång, ett konsensusprojekt

Ulrika Tranaeus

Musklers tillväxtförmåga vid hälsosamt åldrande

William Apró

Fibertyps-specifik reglering av muskelproteinsyntes hos unga och äldre individer

William Apró

Nedbrytning av muskelprotein – inverkan av glykogentillgänglighet och aminosyrasupplementering

William Apró

Inverkan av energi- och näringstillgänglighet på fibertyps-specifik cellsignallering

William Apró

Anabol resistens vid åldersrelaterad muskelförlust (sarkopeni) och fetma

William Apró

Mot ett evidensbaserat och rättvist klassificeringssystem för idrottare med cerebral pares

Yves Vanlandewijck

Användning av muskelfibersammansättning för att identifiera tidiga processer i insulinresistens

This study uses muscle fiber composition to follow the natural development of insulin resistance, a risk factor for obesity, type 2 diabetes, and hypertension. Early detection of insulin resistance is critical since it can be reversed by non-invasive approaches such as exercise and diet.

Ansvarig forskare

Abram Katz

Projektperiod

2022–2023

Användning av xenotransfusion för att utvärdera effekterna av träning på multipel skleros

The transfusion of mice that will develop multiple sclerosis with plasma from trained and untrained humans will demonstrate whether exercise results in a blood-borne factor that affects disease progression. This may lead to the development of pharmacological agents to prevent or treat neuromuscular diseases.

Ansvarig forskare

Abram Katz

Projektperiod

2022–2023

Svenska Parasport Akademin – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott

Syftet med projektet är att undersöka hur en neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning påverkar aktiviteter i vardagslivet, fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande. Resultaten förväntas leda till ökad förståelse kring hur funktion kan optimeras med hjälpmedel utifrån individens behov och förutsättningar samt hur belastningen i skuldra/arm och säte kan minimeras. Målet är att finna den optimala nivån mellan funktion och prestation för rullstolsanvändare, i vardagssituationer och i ett idrottsprestationsperspektiv.

Ansvarig forskare

Anna Bjerkefors och Yves Vanlandewijck

Projektperiod

2022–2026

Utveckling av ett multifunktionellt båltest för sittande Paralympiska idrotter

Målet med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett icke-sportspecifikt båltest för bedömning av styrka, aktivt rörelseomfång och koordination hos para-idrottare. Genom att ta fram ett sådant testbatteri ökar kunskapen kring hur bålfunktionen kan utvärderas vilket bidrar till en mer rättvis klassificering av paralympiska idrottare som deltar i sittande paralympiska idrotter.

Ansvarig forskare

Anna Bjerkefors och Yves Vanlandewijck

Projektperiod

2022–2025

Aktivitetspauser för hjärnhälsa hos rullstolsbrukare

Projektet utvärderar hur viss typ av fysisk aktivitet kan påverka hjärnhälsan hos rullstolsbrukare som har en ryggmärgsskada och är fysiskt inaktiv. Akuta effekter av att genomföra aktivitetspauser med specifika övningar utvärderas på biokemiska och cerebrovaskulära mekanismer.

Ansvarig forskare

Anna Bjerkefors

Projektperiod

2023–2025

Riksidrottsuniversitet med dubbla karriärer

Riksidrottsuniversitetet (RIU) med dubbla karriärer riktar sig till dig som är elitidrottare och kopplad till RIU. Som RIU-student arbetar vi för att underlätta din studietid genom flexibla och anpassade lösningar som syftar till att skapa en god utvecklingsmiljö med möjligheter att bedriva högskolestudier parallellt med din idrott. Riksidrottsförbundet, GIH och KTH samverkar i denna fråga för RIU-studenter på GIH och KTH.

Ansvarig forskare

Dan Wiorek

Projektperiod

2022–2026

GLIMPSE (Glukoskontroll, Immunförsvar, Mitokondrier, Prestation och Sömn hos Elitidrottare

This project is a longitudinal study for one year where we follow elite athletes in their regular training and competition using wearable technologies. The aim is to find early signs of overtraining and optimize the training programs for better performance.

Ansvarig forskare

Filip Larsen

Projektperiod

2021– Pågående

Hälsoeffekter av broccoligroddar

In this project, we investigate the effects of isothiocyanates in the kale family's vegetables. We look at how these compounds affect insulin sensitivity, inflammatory markers, and resistance to oxidative stress.

Ansvarig forskare

Filip Larsen

Projektperiod

2022– Pågående

Förbättrade träningsanpassningar av Nrf2-aktivering

In this project, we are studying how supplementation with isothiocyanates and physical training affects the adaptation process on the mitochondrial and whole-body levels.

Ansvarig forskare

Filip Larsen

Projektperiod

2020– Pågående

Adaptiv träning

This project aims to use the knowledge gained in the GLIMPSE project to fine-tune the training load daily to optimize health outcomes and physical performance.

Ansvarig forskare

Filip Larsen

Projektperiod

2023–2025

Validering och tillämpning av metodik för effekt och kraftmätning i sprint kajakpaddling på elitnivå

Projektets övergripande syfte är att undersöka om ny teknik med nya mätvariabler för sprint-kanotister kan användas för monitorering av träningens intensitet samt förbättra kanotisternas effektivitet

Ansvarig forskare

Hans Rosdahl

Projektperiod

2022–2023

Validitet och reliabilitet vid bestämning av syreupptagning med Vyntus CPX Metabolic Cart

Syftet med denna studie är att utvärdera ett nytt mätsystem, Vyntus CPX Metabolic Cart med avseende på dess validitet och reliabilitet.

Ansvarig forskare

Hans Rosdahl

Projektperiod

2022–2023

Kombinationsträning för vältränade lagidrottare

I projektet undersöker vi hur variabler med koppling till träningsdesign påverkar effekter av styrketräning vid kombinationsträning hos vältränade lagidrottare.

Ansvarig forskare

Henrik Petré

Projektperiod

2019–2023

Utforska hållbart ledarskap inom elitidrotten genom self-compassion

Projektet har till syfte att utveckla verktyg som kan bidra till hållbart ledarskap inom elitidrotten. Forskningen baseras på teorin om self-compassion (sjävmedkänsla) och sker i samverkan med Riksidrottsförbundet.

Ansvarig forskare

Karin Hägglund

Projektperiod

2022–2026

Kulturell och organisatorisk utveckling av distansutbildning vid GIH – KOD projektet

Syftet med projektet är att lägga grund till en långsiktig, kulturell utveckling av GIH:s organisation kring distansutbildning. Inom projektet testas olika förslag på hur en anpassad distans-och hybridbaserad studiemiljö kan realiseras.

Ansvarig forskare

Kerstin Hamrin och Eva Fors

Projektperiod

2022–2023

Högskolepedagogik i humanbiologiundervisning

Projektets mål är att utveckla vår undervisning på olika sätt, bland annat genom att ta reda på hur studenterna tänker när de studerar, vad har de för studiemönster?

Ansvarig forskare

Kerstin Hamrin och Eva Fors

Projektperiod

2021–2023

Knäbiomekanik och idrott, med fokus på progression i rehabilitering och återgång till idrott efter knäskada

Syftet med projektet är att öka kunskapen kring hur yttre belastning fördelas i knäledens olika strukturer, genom att skapa en muskeloskeletal modell som på ett icke-invasivt sätt analyserar hur knäbelastning påverkas av rörelse, belastning , muskulär aktivering och efter knäskada. Syftet är även att undersöka hur väl självskattad knähälsa förhåller sig till objektiva mått på knäfunktion.

Ansvarig forskare

Jonas Enqvist

Projektperiod

2021–2025

Tester av fysisk förmåga räddningstjänsten

Projektets uppdrag är att se över och hitta gemensamma grunder för tester och krav i samband med rekrytering, samsyn gällande årliga fysiska tester och en gemensam riktlinje för fysiskträning.

Ansvarig forskare

Lasse ten Siethoff

Projektperiod

2021–2022

Betydelsen av laktat för den molekylära regleringen av muskulära anpassningar till träning

I detta projekt har vi givit unga friska personer en venös infusion av laktat eller placebo under styrketräning för att artificiellt höja nivåerna av laktat när man tränar. Blodprover och muskelprover togs i samband med interventionen för att studera den potentiella effekten av laktat på träningsresponsen.

Ansvarig forskare

Marcus Moberg

Projektperiod

2018–2023

Laktat – en multifunktionell signalmolekyl med betydande implikationer för hälsan

I detta projekt ger vi unga friska individer en venös infusion av laktat eller placebo under komplett vila. Blodprover, muskelprover och fettvävsprover tas i samband med interventionen för att studera de hornminlika effekterna av laktat i hjärnan, muskeln och fettväven.

Ansvarig forskare

Marcus Moberg

Projektperiod

2022–2025

Inverkan av hypoxi på det molekylära svaret på styrketräning

I detta projekt fick friska individer träna styrketräning i normoxi (vanlig luft) eller hypoxi (simulerad hög höjd). Muskelprover togs i samband med träningen för att studera påverkan på det molekylära svaret till träning.

Ansvarig forskare

Marcus Moberg

Projektperiod

2019–2023

Träningens neurofysiologi – molekylär reglering av BDNF produktion

Detta projekt samlar data från flera tidigare interventionen för att försöka kartlägga vilka faktorer i kroppen som styr träningens effekter på den neuronala tillväxtfaktorn BDNF.

Ansvarig forskare

Marcus Moberg

Projektperiod

2020–2023

Samspel mellan muskler och hjärnan för den molekylära regleringen av neuroplasticitet

Syftet med detta projekt är att försöka kartlägga vilka molekylära faktorer som styr träningens effekter på neuroplasticitet, och studerar primärt effekten av träningsintensitet.

Ansvarig forskare

Marcus Moberg

Projektperiod

2022–2025

Effekten av styrke- och konditionsträningens ordningsföljd på utvecklingen av maximal styrka och explosivitet hos lagidrottare på elitnivå

Projektet undersöker hur ordningsföljden på styrke- och konditionsträning påverkar elitaktiva idrottares (män) utvecklig av maximal styrka hoppförmåga.

Ansvarig forskare

Niklas Psilander

Projektperiod

2021–2023

Effekten av vila efter hård konditionsträning på maximal styrka och explosivitet hos kvinnliga, elitaktiva hockeyspelare

Projektet undersöker hur lång vilan behöver vara efter ett hårt konditionspass för att elitaktiva hockeyspelare (kvinnor) ska återfå maximal styrka och hoppförmåga.

Ansvarig forskare

Niklas Psilander

Projektperiod

2022–2023

Effekten av en hälseneruptur på mängden cellkärnor i vadmuskulaturen

Projektet undersöker vad som händer med vadmuskulaturens cellkärnor efter det att hälsenan har gått av och muskeln inte kan belastas under en längre period (män och kvinnor).

Ansvarig forskare

Niklas Psilander

Projektperiod

2019–2023

Molekylära bevis för att människan har ett muskelminne efter styrketräning

Projektet undersöker om det finns ett muskelminne kopplat till cellkärnor i armmuskulaturen (män och kvinnor).

Ansvarig forskare

Niklas Psilander

Projektperiod

2019–2023

Molekylära mekanismer bakom anabol resistens vid sarkopen fetma

Projektet syftar till att förstå mer kring hur skelettmuskulaturen påverkas av åldrande och fetma. Mer specifikt kommer projektet att undersöka vilka cellulära och molekylära faktorer i blodplasma och muskelvävnad som kan tänkas ligga bakom muskelförlust vid sarkopen fetma.

Ansvarig forskare

Oscar Horwath

Projektperiod

2022–2024

HEInnovaSport – innovations- och entreprenörskap inom idrott

HEInnovasport är ett kunskaps- och innovationssamverkansprojekt med syfte att främja innovation och entreprenörskap inom lärosätet och med fokus på idrott, hälsa och prestationsutveckling.

Ansvarig forskare

Sofia Brorsson

Projektperiod

2022–2024

Molekylära mekanismer för muskeltillväxt i snabba och långsamma muskelfibrer hos unga och gamla

Våra snabba och långsamma muskelfibrer har olika kapacitet för muskeltillväxt och påverkar mycket annorlunda av åldrande. Syftet med detta projekt är således att undersöka om dem molekylära signalvägarna som styr muskeltillväxt uttrycker sig olika i våra snabba och långsamma muskelfibrer.

Ansvarig forskare

Sebastian Edman

Projektperiod

2020–2023

Snabba muskelfibrer har en snabb men ineffektiv mitokondriepopulation

Studier på mitokondriepopulationen i våra snabba och långsamma muskelfibrer har tidigare varit metodologiskt begränsade, men tack vare vår nya metod för fibertypsidentifiering kan vi nu studera mitokondrierna i levande muskelfiber från människa för första gången. Detta har möjlighet att ge oss unika insikter i hur träning muskelaktivitet påverkar människors hälsa och prestation.

Ansvarig forskare

Sebastian Edman

Projektperiod

2020–2023

Energiåtervinningsprotokoll för potentiell användning av World Athletics i reglering av skorna

Shoes with AFT are mechanically tested and the research group at GIH in collaboration with KTH is suggesting implementation of this testing protocol in the regulation of shoes worn by elite athletes governed by World Athletics.

Ansvarig forskare

Toni Arndt

Projektperiod

2019–2023

Löparnas individuella egenskaper och hur de påverkar prestation av AFT skorna

Recent studies have shown an improved running economy when running in AFT shoes. However, there is a considerable spread in the runners' response to the shoes. This study will investigate anthropometric, strength, and biomechanical characteristics. The reason is to identify whether any runner-specific characteristics provide better prerequisites for some runners to be responders and gain more significant advantages from AFT shoes.

Ansvarig forskare

Toni Arndt

Projektperiod

2020–2026

Ett års longitudinell uppföljning av motionärers användning av olika skomodeller och potentiella effekter av AFT skor

In collaboration with Linköpings University we will follow over 300 recreational runners over one year with weekly follow-up in a phone app describing running volume, shoes worn, and injuries. This will be the first longitudinal study identifying whether AFT shoes may increase or decrease injury risks.

Ansvarig forskare

Toni Arndt

Projektperiod

2022–2024

Vadmuskelfunktion i personer med spasticitet

Collaboration project with KTH. Identifying biomechanical muscle function characteristics in stroke patients to assist in rehabilitation and supported living.

Ansvarig forskare

Toni Arndt

Projektperiod

2019–2024

Intern dynamik i hälsenan under löpning med minimalistiska skor

A continuation of previous Achilles tendon works with KTH and KI using the speckle tracking ultrasound method first used by this group already in 2012. An application to see whether barefoot running or minimalistic shoes may decrease non-homogenous displacement in the tendon and potentially expose it to significant risk of chronic and acute injury.

Ansvarig forskare

Toni Arndt

Projektperiod

2017–2023

Beräkning av belastning i knästrukturer genom biomekanisk modellering som verktyg i beslut om återgång till idrott för elit alpina skidåkare

The decision to return to elite alpine skiing after knee surgery is based on expert opinion from medical and training staff. This project intends to provide information on the load's knee structures. In particular, the anterior cruciate ligament is subjected to functional movements to guide the decision-making process with scientific data.

Ansvarig forskare

Toni Arndt

Projektperiod

2021–2025

Hur kan kognitivt och fysiskt stridsvärde bibehållas under stressiga och fysiskt tunga militära övningar? GIH FoT Idrottsmedicin-gruppen

GIH har under många år samverkat med Försvarsmakten kring studier av hur fysiskt och kognitivt stridsvärde påverkas av utmanande övningar och tjänsteutövning samt hur fysisk hälsa, prestationsförmåga och träning kan inverka. I de nu pågående projekten studeras hur fysisk prestationsförmåga inverkar på förmågan att motstå nedsättningar i kognitiva förmågor vid fysiskt och psykiskt utmanande övningar och händelser. Vi studerar också hur blodstatus förändras under militär utbildning och vilka konsekvenser denna förändring kan ha för hälsan och förmågan att genomföra utbildningen.

Ansvarig forskare

Örjan Ekblom

Projektperiod

2021–2025

Karolinska fotbollsskadekohorten, KIC-studien

Syftet med denna studie är att undersöka riskfaktorer för skador hos unga fotbollstjejer.

Ansvarig forskare

Ulrika Tranaeus

Projektperiod

2022–2025

Klättrares longitudinella attityd till skador, mental hälsa och beteenden

Syftet med denna studie är att undersöka skador och hälsa samt attityder och beteenden kring detta hos svenska elitklättrare.

Ansvarig forskare

Ulrika Tranaeus

Projektperiod

2022–2026

Hållbar idrottsmiljö för idrottare

Syftet med denna studie är att undersöka idrottsmiljö och hälsa hos svenska idrottare.

Ansvarig forskare

Ulrika Tranaeus

Projektperiod

2022–2026

Övergång från ung och talangfull till vuxen elitidrottare inom friidrott

Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka friidrottande gymnasieelevers erfarenheter, kunskap och behov kring hälsa och idrottsskador.

Ansvarig forskare

Ulrika Tranaeus

Projektperiod

2022–2025

Psykosociala faktorer under idrottsskaderehabliteringens olika faser, systematisk översiktsartikel

Syftet med denna systematiska översiktsartikel är att sammanställa tidagre forskning kring skadade idrottares behov under rehabiliteringsperioden samt deras motivation till återgång till idrott.

Ansvarig forskare

Ulrika Tranaeus

Projektperiod

2022–2023

Från risk till återgång, ett konsensusprojekt

Syftet med detta projekt är att sammanfatta forskningen kring psykologiska aspekter på riskfaktorer för skador, behov under rehabilitering samt behov och kriterier vid återgång till idrott. Denna artikel ska kunna användas i utbildning av tränare, naprapater, fysioterapeuter samt även som information för tränare och medicinska team inom idrotten.

Ansvarig forskare

Ulrika Tranaeus

Projektperiod

2022–2025

Musklers tillväxtförmåga vid hälsosamt åldrande

Projektet undersöker musklernas tillväxtförmåga hos friska äldre (70+) individer i jämförelse med friska unga individer.

Ansvarig forskare

William Apró

Projektperiod

2017–2023

Fibertyps-specifik reglering av muskelproteinsyntes hos unga och äldre individer

Projektet undersöker de molekylära mekanismerna som styr proteinsyntesen i typ I och typ II muskelfibrer hos unga och äldre friska individer.

Ansvarig forskare

William Apró

Projektperiod

2020–2023

Nedbrytning av muskelprotein – inverkan av glykogentillgänglighet och aminosyrasupplementering

Projektet undersöker de molekylära mekanismerna som styr nedbrytningen av muskelprotein, och hur dessa påverkas av hög eller låg glykogentillgänglighet och intag av aminosyror.

Ansvarig forskare

William Apró

Projektperiod

2018–2023

Inverkan av energi- och näringstillgänglighet på fibertyps-specifik cellsignallering

Projektet undersöker de cellulära signalkaskaderna som reglerar proteinomsättning i typ I och typ II fibrer och hur dessa påverkas av hög eller låg glykogentillgänglighet och intag av aminosyror.

Ansvarig forskare

William Apró

Projektperiod

2020–2024

Anabol resistens vid åldersrelaterad muskelförlust (sarkopeni) och fetma

Projektet försöker klargöra de molekylära mekanismerna bakom nedsatt muskeluppbyggandsförmåga (anabol resistens) vid sarkopeni och fetma.

Ansvarig forskare

William Apró

Projektperiod

2022–2026

Mot ett evidensbaserat och rättvist klassificeringssystem för idrottare med cerebral pares

Målet med projektet är att utveckla och utvärdera ett instrument för mätning av armfunktionen hos idrottare med koordinationsnedsättning. Resultaten kan sedan användas i utvecklingen av ett testbatteri inom klassificering av idrottare med koordinationsnedsättning som ex. idrottare med Cerebral Pares.

Ansvarig forskare

Yves Vanlandewijck

Projektperiod

2022–2024

Hitta på sidan

Senast ändrad:6 Jul 2023