Om forskningsgruppen

SPERIC-S är en tvärvetenskaplig forsknings-, innovations- och utbildningsmiljö kring träning, hälsa och prestationsutveckling. Vi studerar idrottsprestation och träning för att kunna omsätta kunskap till prestationsoptimering, hälsopromotion och innovationer.

Person springer pĺ löparbana

Introduktion

Under det senaste året har en stark tvärvetenskaplig forsknings-, innovations- och utbildningsmiljö byggts upp kring träning, hälsa och prestationsutveckling, SPERIC-S.

Styrkan med vår forskningsmiljö är att vi kombinerar riktad spetskompetens med samtida bred tillämpad kunskap – utan att kompromissa på kvalitet. Våra yttersta kompetensområden är biomekanik, idrottsfysiologi, idrottspsykologi, ledarskap och nutrition. Ambitionen är att hålla en miljö med en bred topp som innefattas av flera projektledare och av projekt där alla ska få plats och utvecklas.

Vi har tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) och Mittuniversitet en överenskommelse om en gemensam satsning, en idrottsforskarskola och ett idrottsforskarnätverk där idrotten, i form av RF tillsammans med specialidrottsförbund, näringslivet och akademin samverkar för en satsning på elitidrottsinriktad, aktivitetsnära forskning.

Syfte

Det är vår ambition att bedriva forskning och samverkan i nära samarbete med idrotten och näringslivet så att ny kunskap snabbt delas, till nytta för alla.

Vi undersöker risk- och friskfaktorer för hållbart idrottande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv samt utvärderar åtgärder för hur hållbar idrott kan främjas.

Vi vill förstå detaljerna om hur kroppen påverkas av träning för att kunna omsätta kunskapen till prestationsoptimering och hälsopromotion.

Vi vill vara med och skapa innovationer som stödjer våra elitidrottare och underlätta vardagen för motionären. Forskningen syftar även till att förstå och utveckla ledarskap inom idrott där både prestationer och hållbarhet är i fokus.

Vi vill förstå hela kedjan, från molekyl till människa, och har kompetensen, miljön och passionen att göra det.

Finansiärer

 • Vetenskapsrådet
 • Centrum för idrottsforskning
 • KK-stiftelsen
 • CampPRO Ortopedteknik AB
 • Permobil AB
 • Qualisys AB
 • Räddningsregion sydöstra Svealand
 • Riksidrottsförbundet
 • P3 Athletics
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Svenska Naprapatförbundet
 • Håkanssons stiftelse
 • Orienteringsförbundet
 • Svexa
 • Svenska Skidförbundet
 • Lars Hierta
 • Principal Investigator
 • Universitets- och högskolerådet
 • EU - EIT Knowledge and Innovation Communities, EIT Health and EIT Digital, Erasmus+ program

Samarbetspartners

 • CampPRO Ortopedteknik AB,
 • Permobil AB
 • Qualisys AB
 • Aleris Rehab Station Stockholm
 • Riksidrottsförbundet
 • Parasport Sverige
 • Stiftelsen Spinalis
 • RG Aktiv Rehabilitering
 • Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA)
 • Karolinska institutet
 • Mitt universitetet
 • Lunds universitet
 • Stockholm Stad
 • SATS
 • BioArctic
 • RF/SISU Stockholm
 • Bosön, RF elit
 • Idrottsmedicinska kliniken Bosön
 • Capio Artro kliniken rehabilitering
 • Skandinaviska Kiropraktor högskolan
 • Axelsons Massage Institut
 • Arcademy, Stockholm
 • Rehabilitation Centre Klimmendaal, the Netherlands
 • KU Leuven, Belgien
 • UZ Leuven, Belgien
 • HMU, Spain
 • University Miguel Hernandez, Spain
 • Politecnico di Turino, Italien
 • AWF, Warzarwa, Polen
 • Klimmendal, Nederländerna
 • Räddningsregion sydöstra Svealand
 • Ghent University
 • Bonn University
 • Malmö universitet
 • Uppsala universitet
 • Högskolan Väst
 • Kungliga Tekniska högskolan, KTH
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Sophiahemmet
 • Stockholms universitet
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan i Jönköping
 • Örebro universitet
 • Umeå universitet
 • Göteborgs universitet
 • Sahlgrenska akademin
 • Högskolan i Halmstad
 • Universitetet i Agder
 • University of Minnesota
 • Norges Idrotsshögskola
 • Ariel University
 • University of Portsmouth
 • University of Montreal
 • St Mary's University Twickenham UK
 • Leeds Beckett University UK
 • Jyväskylä, KIHU Research Institute for Olympic Sports, Finland, German Sport University Cologne, and University of Nevada, USA.
 • P3 Athletics
 • Intramedic
 • Vyaire Medical, Höchberg, Germany
 • JN Sport Science & Innovation AB
 • Svenska Kanotförbundet
 • Paddle Australia
 • David Aitken, eget företag, Australia,
 • One Giant Leap, New Zealand
 • Högskolan i Østfold.
 • Försvarsmakten
 • World Athletics
 • World Federation of Sporting Goods Industries (WFSGI)
 • Queens University, Kingston Kanada,
 • University of Queensland, Australien.
 • Linköpings universitet
 • Ski Team Sweden (alpint och ski cross)
 • Capio Artro Klinik
 • Svenska orienteringsförbudet
 • Maurten
 • Svexa
 • Supersapeins
 • Sydgrönt
 • University of Craiova (Rumänien)
 • Fredrick University (Cypern)
 • University of Luxembourg (Luxemburg).
 • Igloo Innovation (Norge)
 • Ungt Entreprenörskap (Norge)
 • The International Network for Small and Medium Enterprises (Italien)
 • Svenska Olympiska Kommittén
 • Elitidrottsmottagningen Region Stockholm samt Region Skåne
 • University of Leeds Beckett.

Forskningsämnen

Medicin och hälsovetenskap – Medical and Health Sciences

Hitta på sidan

Kontakt

 • Marcus Moberg´s profilbildDocent, bitr prefekt, laboratorieansvarig, högskolelektorMarcus Mobergmarcus.moberg@gih.se08-120 53 875
Senast ändrad:24 Nov 2022