Våra forskare vid GIH

Här hittar du forskarna vid forskningsgruppen Idrottsprestation och träning – forskning & innovationsmiljö Stockholm, SPERIC-S.

Professorer

 • Professor, ämnesområdesansvarig för fysiologi

  abram.katz@gih.se

  08-120 53 855

 • Professor emeritus

  bjorn.ekblom@gih.se

  070-726 72 82

 • Professor emerita

  eva.blomstrand@gih.se

  08-120 53 821

 • Professor, prorektor, ämnesområdesansvarig för biomekanik

  toni.arndt@gih.se

  08-120 53 739

 • Gästprofessor

  yves.vanlandewijck@gih.se

  08-120 53 857

Forskare

 • Högskoleadjunkt i idrott, inriktning specialidrott

  alexander.ovendal@gih.se

  08-120 53 730

 • Docent, högskolelektor

  anna.bjerkefors@gih.se

  08-120 53 747

 • Affilierad forskare

  daniele.cardinale@gih.se

  073-701 44 15

 • Bitr prefekt, studierektor, projektledare RIU, högskoleadjunkt

  dan.wiorek@gih.se

  08-120 53 752

 • Docent, högskolelektor

  filip.larsen@gih.se

  08-120 53 797

 • Projektforskare, Laboratorieinstruktör

  fredrik.tinmark@gih.se

  08-120 53 743

 • Högskolelektor

  goran.kentta@gih.se

  08-120 53 732

 • Docent, högskolelektor

  hans.rosdahl@gih.se

  08-120 53 737

 • Projektforskare

  johanna.rosen@gih.se

  08-120 53 790

 • Docent, högskolelektor

  karin.soderlund@gih.se

  08-120 53 700

 • Högskolelektor

  karl.daggfeldt@gih.se

  08-120 53 738

 • Högskolelektor

  kerstin.hamrin@gih.se

  08-120 53 816

 • Lektor

  Lasse.tenSiethoff@gih.se

  08-120 53 799

 • Tf prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, docent

  marcus.moberg@gih.se

  08-120 53 875

 • Biomedicinsk analytiker

  marjan.ponten@gih.se

  08-120 53 817

 • Docent, högskolelektor

  niklas.psilander@gih.se

  08-120 53 823/08-120 53 890

 • Högskolelektor

  ulrika.tranaeus@gih.se

  08-120 53 723

 • Docent, projektforskare

  william.apro@gih.se

  08-120 53 867

Doktorander