Svenska Parasport Akademin

– En utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott.
Svenska Parasport Akademin är en samverkansmiljö mellan akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och samhället med målsättning att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning kan vara mer fysiskt aktiva och delta i idrott.

Det här gör vi

Det långsiktiga målet är att bidra med ny kunskap om fysisk aktivitet och idrott som kan omsättas till nytta för den enskilda individen, samhället i stort, inom utbildningsområdet samt generera i nya innovativa lösningar, produkter och idéer.

Syftet med forskningen är att undersöka hur funktionsnedsättningen påverkar aktiviteter i vardagslivet, fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande. Målgruppen är rullstolsanvändare som är vardagsaktiva eller idrottsaktiva.

Projektet kommer att:

  1. mäta funktionsnedsättning utan kompenserande hjälpmedel,
  2. utvärdera samband mellan individ och utrustning/hjälpmedel och
  3. mäta prestation under vardagliga aktiviteter och idrottsspecifika uppgifter utförda i rullstol.

Resultaten från projektet kommer ge svar på hur funktion kan optimeras med utrustning/hjälpmedel utifrån individens behov och förutsättningar samt hur belastningen i skuldra/arm och säte kan minimeras. Målet är att finna den optimala nivån mellan funktion och prestation för rullstolsanvändare, i vardagssituationer och i ett idrottsperspektiv. I projektet ingår drygt hundra personer med neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning som använder rullstol.

Rekrytering av forskningspersoner

Projekttid

Projektet pågår mellan 2022 och 2026

Våra forskningsprojekt

Följande forskningsprojekt är en del av Svenska Parasport Akademin. Du kan läsa mer om dem på respektive länk.

Svenska Parasport Akademin

Vi vill att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig och vara med och idrotta. Vi samarbetar mellan universitet, företag och idrottsrörelse för att nå detta mål.

Vårt forskningsprojekt under åren 2022 till 2026 undersöker hur rullstolsanvändning påverkar möjligheten att röra på sig och att idrotta.

Projektet undersöker också risker för skador i axlar, trycksår under rumpan och på ryggen.

Är du intresserad av att vara med i forskningsstudien?

Kontakta huvudansvarig forskare Anna Bjerkefors, anna.bjerkefors@gih.se

Kortadress till denna sida: www.gih.se/parasportakademin

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:29 Nov 2023