GIH söker testpersoner till studie av rörelseförmåga i rullstol

Vi söker dig som är i åldern 18-55 år som använder manuell rullstol helt eller delvis i din vardag.

Vi söker deltagare

Följande kriterier krävs för att kunna delta i studien

  • 18-55 år gammal
  • använder manuell rullstol helt eller delvis i din vardag
  • har en neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning, exempelvis amputation, cerebral pares, dysmeli, multipel skleros (MS), ryggmärgsbråck, ryggmärgskada, polio, etc
  • minst 2 år sedan eventuell ryggmärgsskada

Målet med studien är att undersöka hur funktionsnedsättning i ben, bål och armar påverkar din förmåga att köra rullstol. Målsättningen är att främja fysisk aktivitet ock idrottsdeltagande genom ökad förståelse av relationen mellan funktionsnedsättning, rullstolsteknik samt risker för överbelastningsskador i axlar och trycksår.

Vad innebär studien?

Att delta i studien innefattar mätningar av muskelfunktion (styrka, koordination, balans) samt rullstolsteknik på ergometer och i övningar i idrottshall. Vi kommer också undersöka dina axlar och områden med risk för trycksår. Att delta i studien tar ca en halv dag, beroende på vilken del av studien du vill delta i.

Studien genomförs på Gymnastik- och idrottshögskolan. Vid deltagande utgår en ersättning i form av presentkort.

Mer information

Studien är en del av Svenska Parasport Akademin där det långsiktiga målet är att förstå hur den neuromuskuloskeletala funktionsnedsättningen påverkar prestationen vid aktiviteter i det dagliga livet, på fritiden och under idrottsutförandet.

För ytterligare information eller intresse av att delta i studien mejla huvudansvarig forskare:
Anna Bjerkefors, leg. fysioterapeut, docent vid GIH

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:7 Dec 2023