Våra forskare vid GIH

Här hittar du forskarna i forskningsgruppen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle (REMO) som är anställda vid GIH.

Professorer

  • Professor, ämnesområdesansvarig för Idrottspedagogik

    hakan.larsson@gih.se

    08-120 53 828

  • Professor, ordf UFN

    karin.redelius@gih.se

    08-120 53 832

  • Professor, ämnesområdesansvarig för idrottslära

    mikael.quennerstedt@gih.se

    08-120 53 887

Forskare

  • Högskolelektor

    anna.tiden@gih.se

    070-248 40 32

  • Docent, ämnesområdesansvarig för idrottskultur, högskolelektor

    asa.backstrom@gih.se

    08-120 53 763

  • Högskolelektor

    britta.thedinjakobsson@gih.se

    08-120 53 826

  • Docent, projektforskare

    carolina.lunde@gih.se

    08-120 53 796

  • Högskolelektor

    daniel.roe@gih.se

    08-120 53 749

  • Högskolelektor

    emma.oljans@gih.se

    08-120 53 772

  • Högskolelektor

    ida.alfakir@gih.se

    08-120 53 880

  • Högskolelektor

    isak.lidstrom@gih.se

    08-564 70 165

  • Högskolelektor, bitr prefekt, studierektor

    joakim.akesson@gih.se

    08-120 53 727

  • Högskolelektor

    john.berg@gih.se

    08-120 537 21

  • Bitr prefekt, studierektor, högskolelektor

    john.hellstrom@gih.se

    08-120 53 831

  • Högskolelektor

    jonas.mikaels@gih.se

    08-120 53 787

  • Högskolelektor

    josefin.englund@gih.se

    08-120 53 754

  • Högskoleadjunkt

    magnus.schoultz@gih.se

    08-120 53 839

  • Prefekt för institutionen för rörelse, kultur och samhälle, docent

    paul.sjoblom@gih.se

    08-120 53 748

  • Högskolelektor

    susanne.johansson@gih.se

    08-120 53 866

Doktorander