Utbildning på forskarnivå RKS

Att gå en utbildning på forskarnivå innebär att du ägnar dig åt ett forskningsprojekt under handledning och att du följer en individuell studieplan. Här hittar du kurser på forskarnivå som ges vid Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.

Utbildning på forskarnivå vid Institutionen för rörelse, kultur och samhälle ger dig förutsättningar att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som också är attraktiv på arbetsmarknaden utanför akademin.

Kurser vid RKS

Forskarskolor vid RKS

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om kurserna institutionen erbjuder, kontakta institutionssekreterare Elisabeth Alm.

Har du övergripande frågor om utbildning på forskarnivå, kontakta studierektor Maria Ekblom.

Hitta på sidan

Senast ändrad:19 Jan 2023