Forskarskolan FIL

Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare, FIL, vänder sig till ännu ej disputerade lärarutbildare, det vill säga högskole- och universitetsadjunkter, i ämnet idrott och hälsa. Detta gör det möjligt att delta i forskarutbildning under fyra år.

På GIH sker utbildningen inom ramen för Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning, som inkluderar såväl seniora forskare som forskarstuderande.

Nationell forskarskola för lärarutbildare

FIL stöds av Vetenskapsrådet och genomförs i samverkan mellan GIH och sex andra lärosäten i Sverige med idrottslärarutbildningar: Malmö universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Umeå universitet. Huvudansvarigt lärosäte är GIH.

Forskning för utveckling

FIL syftar till att öka forskningsanknytningen av lärarutbildningen i idrott och hälsa. Det gäller särskilt inom de områden inom utbildningen som av tradition inte har haft så stark forskningsanknytning.

Den nya forskningen inom FIL är inriktad mot didaktiska överväganden inom idrottslärarutbildningen och kopplingen mellan denna utbildning och undervisning i idrott och hälsa i skolan.

Prioriterat forsknings- och forskarutbildningsområde

Vetenskapsrådet har pekat ut idrottsdidaktik som ett särskilt prioriterat område inom utbildningsvetenskaplig forskning och har tilldelat projektet 7,6 miljoner kronor.

Totalt tio doktorander är nu antagna till och följer forskarutbildning inom FIL. Två av doktoranderna finns placerade på GIH.

Hitta på sidan

Kontakt

  • Håkan Larsson´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för IdrottspedagogikHåkan Larssonhakan.larsson@gih.se08-120 53 828
Senast ändrad:6 Okt 2023