Idrottsvetenskap 7,5 hp

Kursen är obligatorisk inom utbildning på forskarnivå för doktorander antagna från höstterminen 2020.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Sätta in utvecklingen av idrottsvetenskap i sitt historiska, samhälleliga och kulturella sammanhang.
  • Diskutera flervetenskaplighet som tillgång och utmaning i idrottsvetenskaplig forskning.
  • Identifiera och beskriva ett antal centrala teman och problemställningar i väletablerad idrottsvetenskaplig forskning.
  • Ge exempel på idrottsvetenskapliga forskningsresultats relevans för och bidrag till olika rörelsekulturer och samhällsutvecklingen.

Kursen är organiserad kring en seminarieserie som behandlar:

  • idrottsvetenskapliga ämnesområdens bakgrund, framväxt och villkor.
  • idrottsvetenskap som flervetenskap.
  • idrottsvetenskaplig forskning.
  • ändamålen med idrottsvetenskaplig forskning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022