Utbildning på forskarnivå FAH

Att gå en utbildning på forskarnivå innebär att du ägnar dig åt ett forskningsprojekt under handledning och att du följer en individuell studieplan. Här hittar du kurser på forskarnivå som ges vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa.

Utbildning på forskarnivå vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa ger dig förutsättningar att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som också är attraktiv på arbetsmarknaden utanför akademin.

Kurser vid FAH

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om kurserna institutionen erbjuder, kontakta institutionssekreterare Andreas Flodin.

Har du övergripande frågor om utbildning på forskarnivå, kontakta studierektor Maria Ekblom

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Maj 2024