Personal vid FAH

Här hittar du alla medarbetare vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH.

Prefekt

 • Prefekt för Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, docent

  victoria.blom@gih.se

  08-120 53 842

Institutionssekreterare

 • Institutionssekreterare

  andreas.flodin@gih.se

  08-120 53 809

 • Institutionsadministratör

  malin.bengtsson@gih.se

  08-120 53 714

Sektionen för hälsovetenskap

 • Postdoktor

  amanda.lonn@gih.se

  08-120 53 715

 • Postdoktor

  bjorg.helgadottir@gih.se

  08-120 53 701

 • Postdoktor

  camilla.wiklund@gih.se

  08-120 53 897

 • Doktorand

  dan.andersson@gih.se

  08-120 53 844

 • Docent, vice ordf UFN, studierektor, högskolelektor

  elin.ekblombak@gih.se

  08-120 53 861

 • Projektforskare

  emerald.heiland@gih.se

  08-120 53 879

 • Docent, högskolelektor

  erik.hemmingsson@gih.se

  08-120 53 783

 • Docent, högskolelektor

  eva.andersson@gih.se

  08-120 53 791

 • Projektassistent

  frida.lindh@gih.se

  08-120 53 892

 • Docent, högskolelektor

  gisela.nyberg@gih.se

  08-120 53 806

 • Högskoleadjunkt idrottsvetenskap, inriktning träningslära

  gustaf.ronquist@gih.se

  08-120 53 895

 • Högskoleadjunkt

  johnny.takats@gih.se

  08-120 53 788

 • Biträdande högskolelektor

  jonna.nilsson@gih.se

  08-120 53 808

 • Projektforskare

  kate.bolam.enarsson@gih.se

  08-120 53 839

 • Högskoleadjunkt

  kristjan.oddsson@gih.se

  08-120 53 741

 • Docent, högskolelektor

  lena.kallings@gih.se

  08-120 53 824

 • Gästprofessor, ämnesområdesansvarig för psykologi

  magnus.lindwall@gih.se

  08-120 53 700

 • Högskoleadjunkt

  manne.godhe@gih.se

  08-120 53 707

 • Professor, biträdande prefekt, studierektor

  maria.ekblom@gih.se

  08-120 53 736

 • Docent, studierektor, högskolelektor

  maria.fernstrom@gih.se

  08-120 53 778

 • Professor, ämnesområdesansvarig för fysisk aktivitet och hälsa

  orjan.ekblom@gih.se

  08-120 53 822

 • Professor

  peter.schantz@gih.se

  08-120 53 818

 • Docent, bitr högskolelektor

  rui.wang@gih.se

  08-120 53 851

 • Högskoleadjunkt

  sandra.jederud@gih.se

  08-120 53 700

 • Docent, högskolelektor

  sanna.nordin-bates@gih.se

  08-120 53 843

 • Högskoleadjunkt

  staffan.hultgren@gih.se

  08-120 53 700

 • Projektassistent

  yiwen.jiang@gih.se

  08-120 53 802

Sektionen för master- och forskarutbildning