Student som jobbar vid dator i laboraorium

ForskarutbildningFör doktorander

Du som är doktorand bidrar till en betydelsefull del av forskningen vid GIH. Här finns allt du behöver veta om dina studier vid forskarutbildningen och inför examen.


Doktorand analyserar aktiv fysisk aktivitet

UTbildningSå här är forskarutbildningen vid GIH upplagd

Avhandlingar staplade på varandra

ExamenAlla steg för slutförande och examen

Illustration av två personer som sitter och jobbar

PåverkaVi främjar dina intressen och ditt inflytande

Vår forskningForskning på GIH

Vid GIH bedrivs nationellt ledande och internationellt respekterad forskning inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa.