Föreläsning av Benno Nigg

Professor Benno Nigg är GIH:s hedersdoktor. Lyssna på hans föreläsning den 3 maj klockan 10.30 i aulan. Han är en av världens mest erkända biomekanikforskare. Föreläsningen är på engelska.

Bild på GIH:s hedersdoktor

Träning minskar smärta

I denna föreläsning beskriver han de små musklerna som korsar fotleden och det faktum att de flesta av dem är relativt svaga. Det är en anledning till att människor har problem med fotleder, knä och höftleder. Han kommer att ge exempel på hur vi kan träna dessa muskler för att undvika och lösa många problem, vilket resulterar i mindre smärta i de nedre extremiteterna.

Slagkrafter och pronation hos löpare

När Benno Nigg började sin biomekanikkarriär mätte han och hans forskarkolleger acceleration och krafter som verkar på fötterna under landning. På den tiden fanns det två stora forskningsfrågor som väckte uppmärksamhet inom löpande biomekanik. Den första var slagkrafterna vid landning och omfattande ansträngningar för att minska dessa slagkrafter. Det andra var ett liknande försök att minska bakfotspronationen hos löpare. Till exempel konstruerades skor med styva klackar för att minska pronationen. När biomekanikerna försökte bevisa de skadliga effekterna av slagkrafter och pronation, kunde de inte.

– När vi arbetar inom epidemiologi behöver vi tillämpa all kunskap vi har fått om skade- och slagkrafter och pronation. Vi kan nu se att det inte finns några avgörande bevis för att dessa är farliga. Det finns till och med resultat som visar att när människor har pronation har de färre skador.

När detta förstods krävdes flera nya rekommendationer. Till exempel att stötkrafter inte är farliga. Att landa hela kroppen är dock ett vibrerande system med wobblande massa i muskler och mjuka vävnader och sådan vibrerande massa introducerar resonans. Ur detta perspektiv bör slagkrafterna minskas, inte för att minska skador utan för att förbättra komforten.

Haft stort inflytande på forskningen

Hans forskning har varit avgörande inom området för mänsklig rörelsevetenskap och innovativa tillämpningar för rörelse- och sportrelaterade produkter som ortoser, skoinlägg, sportskor, sportytor och sportutrustning. Han är särskilt stolt över att ha ändrat specifika paradigm när det gäller löpar- och löparskor. Detta har haft ett starkt inflytande på hur biomekaniska forskare nu ser på relevansen av stötbelastning och pronation under löpning.

Vid University of Calgary grundade och utvecklade han Human Performance Laboratory, ett multidisciplinärt forskningscenter som koncentrerar sig på studiet av människokroppen och dess rörelse. Idag arbetar cirka 180 medarbetare med mikro- och makroskopiska tillvägagångssätt för förståelse av rörelse, träning och idrott.

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:23 Apr 2024