Årsredovisning och budgetunderlag

Årsredovisningen är ett verktyg för att följa upp utvecklingen vid GIH under det gångna året. Här kan du läsa några nyckeltal som beskriver vår verksamhet samt ta del av tidigare årsredovisningar och budgetunderlag.

GIH i siffror

Här presenteras de viktigaste sifferuppgifterna om GIH:s verksamhet. Siffrorna är hämtade ur den senaste årsredovisningen.

Utbildning

 • 6 utbildningsprogram
 • 835 helårsstudenter
 • 726 helårsprestationer
 • 87 procent i genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

 • 92 referentgranskade artiklar
 • 25 verksamma doktorander
 • 7 doktorsexamina
 • 0 licentiatexamina
 • Kostnad per vetenskaplig publikation 646 tkr

Personal

 • 156,4 heltidsekvivalenter
 • 6,9 professorer
 • 28,4 docenter och lektorer
 • 4,8 biträdande lektorer
 • 27,8 adjunkter
 • 20,4 doktorander med anställning
 • 61,5 teknisk/administrativ personal
 • 59,7 procent disputerade lärare

Ekonomi

 • Intäkter 204,7 mkr
 • Kostnader 205 mkr
 • Kapitalförändring -0,4 mkr
 • Andel utbildning 67%
 • Andel forskning 33%
 • Myndighetskapital 40,5 mkr
 • Utbildningsintäkter 136,7 mkr
 • Forskningsintäkter 68 mkr
 • Oförbrukade bidrag 43,9 mkr

Årsredovisningar

Varje år i februari sammanställs årsredovisningen som sedan skickas till utbildningsdepartementet. Samtidigt skickas även ett budgetunderlag som är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Budgetunderlag

Samtidigt skickas även ett budgetunderlag som är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/arsredovisningar

Hitta på sidan

Senast ändrad:4 Apr 2023