Årsredovisning och budgetunderlag

Årsredovisningen är ett verktyg för att följa upp utvecklingen vid GIH under det gångna året. Här kan du läsa några nyckeltal som beskriver vår verksamhet samt ta del av tidigare årsredovisningar och budgetunderlag.

GIH i siffror

Här presenteras de viktigaste sifferuppgifterna om GIH:s verksamhet. Siffrorna är hämtade ur den senaste årsredovisningen.

Utbildning

 • 7 utbildningsprogram
 • 768 helårsstudenter
 • 690 helårsprestationer
 • 90% genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

 • 86 referentgranskade artiklar
 • 29 verksamma doktorander
 • 7 doktorsexamina
 • 0 licentiatexamina
 • 850 tkr kostnad per vetenskaplig publikation

Personal

 • 151,2 heltidsekvivalenter
 • 7,1 professorer
 • 29 docenter och lektorer
 • 4,1 biträdande lektorer
 • 21,7 adjunkter
 • 20,1 doktorander med anställning
 • 63 teknisk/administrativ personal
 • 64,5% disputerade lärare

Ekonomi

 • Intäkter 226,6 mkr
 • Kostnader 223 mkr
 • Kapitalförändring 3,5 mkr
 • Andel utbildning 63%
 • Andel forskning 38%
 • Myndighetskapital 44 mkr
 • Utbildningsintäkter 141,8 mkr
 • Forskningsintäkter 85 mkr
 • Oförbrukade bidrag 48,7 mkr

Årsredovisningar

Varje år i februari sammanställs årsredovisningen som sedan skickas till utbildningsdepartementet. Samtidigt skickas även ett budgetunderlag som är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Budgetunderlag

Samtidigt skickas även ett budgetunderlag som är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/arsredovisningar

Hitta på sidan

Senast ändrad:7 Mar 2024