Krisinformation

Det är viktigt att du känner till vad du ska göra om något allvarligt händer. Här hittar du information om vad som gäller vid olika typer av händelser och kris.

Vid nödsituation

 1. Ring 112
 2. Meddela medlem i GIH:s krisgrupp:
  – Rektor, 08-120 53 700
  – Förvaltningschef, 08-120 53 704
  – IT- och fastighetschef, 08-120 53 713
  – Studentkårens ordförande, 08-120 53 888

Hjärtstartare

På GIH finns ett antal hjärtstartare utplacerade:

 • Hus 1 – vid receptionen (tillgänglig under GIH:s öppettider)
 • Hus 1, plan 2, rum 1233b – Åstrandlaboratoriet (access krävs)
 • Hus 1, plan 3, mitt emot rum 1323b – BMC-laboratoriet (access krävs)
 • Hus 3 – vaktmästerientrén (tillgänglig under GIH:s öppettider)
 • Hus 3, plan 2, rum 3238 – LTIV-laboratoriet (access krävs)
 • GIH-badet (utplacerad av Stockholms stad)

Vid behov av hjärtstartare utanför GIH så kan du söka upp närmsta hjärtstartare via Sveriges hjärtstartarregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Brand

Alla som vistas i GIH:s lokaler ska känna till vilka utrymningsvägar som finns. Anslag med utrymningsvägar finns utplacerade i korridorer och trapphus. GIH måste med vissa intervall genomföra utrymningsövningar.

Skulle en olycka inträffa, till exempel en brand, explosion eller gasutsläpp, och lokalerna måste utrymmas, signaleras detta med en larmsignal.

Rutin vid larm

 • Lämna byggnaden omedelbart.
 • Undvik rökfyllda korridorer
 • Gå omgående till återsamlingsplatsen på Wembley, det vill säga gräsplanen utanför idrottsentrén.
 • Lämna inte återsamlingsplatsen innan utrymningsledaren meddelar att det är tillåtet.
 • Stå inte på parkeringen eftersom räddningstjänsten kan behöva använda den för att komma fram.

En nödtelefon finns placerad i entrén till idrottshallsbyggnaden.

Stöld

Vid stöld ska en polisanmälan göras via telefon 114 14 eller polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du ska även göra en anmälan till GIH:s avdelningschef för Kommunikation, IT och fastighet Sebastian Zander.

Vid inbrott och stöld ersätter inte GIH förlust av personlig utrustning som förvarats i lokalerna eller i klädskåpen.

Pengar, klockor och andra värdeföremål bör förvaras inlåsta i klädskåp eller på annat betryggande sätt. Det åligger studenten att själv ha försäkring för förlust av personlig egendom.

Olyckor och tillbud

GIH är skyldig att anmäla alla arbetsskador och tillbud till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Allvarliga skador eller tillbud ska anmälas samma dag utan dröjsmål.

 • Exempel på allvarlig skada kan vara benbrott, kraftig blödning, stor skada på nerver, muskler eller senor.
 • Exempel på allvarligt tillbud kan vara att en anställd fallit från 2–3 meters höjd, men inte fått några skador. Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasserier är också exempel på allvarliga tillbud.

Vid olycka eller tillbud gäller ska du som student:

 • Göra en anmälan av olyckan eller tillbudet till ansvarig lärare eller delkurs-/kursansvarig.
 • För att få eventuell ersättning, kontakta handläggare för att få hjälp att rapportera skadan eller tillbudet till Kammarkollegiet som innehar personskadeförsäkring för student och avgör om ersättning ska utbetalas.

Riktlinjer för krisledning

GIH:s riktlinjer för krisledning omfattar samtliga medarbetare och studenter vid GIH och beskriver hur man bör agera vid en krissituation.

En kris är en händelse som är större än vad verksamheten normalt har beredskap för eller möjlighet att hantera. På det personliga planet kan det exempelvis handla om en trafikolycka, sjukdom eller akut dödsfall. En kris kan även drabba en större grupp eller hela organisationen, till exempel brand eller ett sabotage.

Krisgrupp

GIH:s krisgrupp ska alltid kontaktas vid allvarligare händelser.

Krisgruppen består av:

 • Rektor Per Nilsson, 08-120 53 700
 • Förvaltningschef Björn Sandahl, 08-120 53 704
 • Studentkårens ordförande, 08-120 53 888

Övriga kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifter som kan vara bra att ha om något händer.

 • Receptionen 08-120 53 700
 • Idrottsexpeditionen/vaktmästeri 08-120 53 794
 • Vaktmästeriet mobil 073-593 90 94
 • Funktionsansvarig fastighet 073-920 53 74
 • Jourcentral Akademiska hus 020-55 20 00
 • Securitas 08-657 62 00

Vid icke akut sjukvård så är följande medarbetare vid GIH utbildade och legitimerade:

 • Eva Andersson, läkare, 08-120 53 791
 • Maria Ekblom, fysioterapeut, 08-120 53 740
 • Kristjan Oddson, naprapat, 08-120 53 741

Du kan också alltid ringa sjukvårdsupplysningen på 1177 för rådgivning.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/nodsituation

Hitta på sidan

Senast ändrad:9 Feb 2024