Lokaler och grupprum

På GIH finns flera olika typer av lokaler, till exempel föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här hittar du information om regler och bokning.

Sittgrupp i GIH:s bibliotek

Lokaler

Som student har du möjlighet att för egen räkning disponera GIH:s lokaler för studier eller träning. Det gäller under skolans öppettider och då lokalerna inte är bokade för undervisning, uthyrning eller annan verksamhet.

När du nyttjar skolans lokaler har du ett ansvar för att vara aktsam om inredning och utrustning.

Grupprum

På GIH finns det totalt elva grupprum utspridda över hela skolan, från huvudbyggnaden (hus 1) till lärarkorridoren (hus 2 och 3) samt i Annexet.

Grupprummen är bokningsbara för studenter och ger möjlighet att sitta tillsammans och jobba vid till exempel grupparbeten eller liknande.

Hitta grupprum

Nedan ser du var grupprummen ligger och hur många platser som finns i respektive rum.

Grupprum

Antal platser

Placering

1303a

6

Hus 1, plan 3,5

1303b

5

Hus 1, plan 3,5

1310a

6

Hus 1, plan 3,5

1310

6

Hus 1, plan 3,5

1455

10

Hus 1, plan 4 (utanför förvaltningen)

2236

14

Hus 2, plan 2 (utanför dansstudion)

3303

12

Hus 3, plan 3 (mellan aula och GS1)

3305

14

Hus 3, plan 3 (ovanför idrottsentrén)

3306

14

Hus 3, plan 3 (mot LTIV)

4415

8

Annexet, plan 4

4204

6

Annexet plan 2

Du bokar grupprum själv i TimeEdit. Undantag är grupprum 4204 i Annexet som bokas via studentkåren.

Tänk på att:

  • du får boka grupprum under max tre timmar i sträck per tillfälle/dag.
  • bokningar får göras med max en veckas framförhållning.

Hyra lokaler

Som student har du, vid vissa tillfällen under terminen, möjlighet att hyra GIH:s lokaler för konferens eller fest. Det är då du, och inte GIH, som ansvarar för lokalen.

Om du är intresserad av att hyra en lokal för konferens eller fest, kontakta studentkåren.

Senast ändrad:28 Nov 2022

Hitta på sidan

Boka grupprum

Vill du boka rum för grupparbete eller liknande? Du bokar själv i TimeEdit.