Studenthälsan

Till Studenthälsan är du som student välkommen på samtal och aktiviteter som syftar till att främja din hälsa och dina studier.

Två kvinnor sitter och samtalar

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm erbjuder grupper, workshoppar, individuella samtal och telefonrådgivning. Alla besök och aktiviteter är kostnadsfria.

På Studenthälsan arbetar företagssköterskor, kuratorer och psykologer. Alla har tystnadsplikt.

Grupper och workshops

Studenthälsan erbjuder grupper och workshops med olika innehåll och teman, till exempel stresshantering, studierutiner, lunchmeditation, levnadsvanor och mående. Dessa syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att främja din hälsa och dina studier.

Individuella samtal och telefonrådgivning

Livet som student kan innebära olika typer av utmaningar och påfrestningar, vilket kan inverka negativt på ditt mående och dina studier.

Vill du ha stöd och hjälp kan du boka tid för ett individuellt samtal. Du kan även boka ett hälsosamtal om du vill ha stöd i att förbättra dina hälso- och levnadsvanor.

Hitta på sidan

Studenthälsan i Stockholm

Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du kontaktar Studenthälsan.

studiemiljöSå är den fysiska tillgängligheten på campus

Fyra personer sitter och pratar

VägledningStudie- och karriärvägledningen ger dig stöd i frågor som rör din utbildning

Kvinnlig student med hörlurar och laptop

Stöd vid funktionsnedsättningAlla studenter vid GIH ska kunna studera på lika villkor

Senast ändrad:25 Apr 2024